Select Page

An RRR Event

מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק והחייאתם במאה ה-21

יום חמישי 22.7.21

תוכנייה

חלק א

גרעיני ידע

 ד״ר מלי נבו | אפרת דוידוב | ד״ר עידן רביב | ד״ר אביב לבנת

 

חלק ב

לחנוך את המושג, ממחשבה למעשה: מושגי קורצ’אק במרחב החינוכי הישראלי העכשווי

שיח של בוגרי תכנית אופקים

ד”ר אשר אלבו (מנחה) | יערה אפי הררי | יהונתן  נחשוני | יוסי גלנץ

 

חלק ג

מרכבה

חברה | חינוך | יצירה

www.school-of-life.org

 

טבע- ד״ר מלי נבו

ד”ר אשר אלבו- מבוא

אוטופיה- אפרת דוידוב

יערה אפי הררי- בדידות

השתתפות- ד״ר עידן רביב

יהונתן  נחשוני- חמלה

יצירתיות- ד״ר אביב לבנת

יוסי גלנץ- אי הידיעה

Loading...