Select Page
Janusz Korczak Concept Birthday

Janusz Korczak Concept Birthday

An RRR Event מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק והחייאתם במאה ה-21 יום חמישי 22.7.21 תוכנייה חלק א גרעיני ידע  ד״ר מלי נבו | אפרת דוידוב | ד״ר עידן רביב | ד״ר אביב לבנת   חלק ב לחנוך את המושג, ממחשבה למעשה: מושגי קורצ’אק...
Loading...