Select Page
לחנוך את המושג (“Reforming the Concept”)

לחנוך את המושג (“Reforming the Concept”)

לחנוך את המושג (“Reforming the Concept”)Aug 4, 2021 | A Concept Birthday, Speaker's Corner | 0 comments לחנוך את המושג, ממחשבה למעשה: מושגי קורצ’אק במרחב החינוכי הישראלי העכשווי. יום הולדת מושגי ליאנוש קורצ’אק. מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי...
בדידות (Loneliness)

בדידות (Loneliness)

בדידות (Loneliness)Aug 4, 2021 | A Concept Birthday, Speaker's Corner | 0 comments לחנוך את המושג, ממחשבה למעשה: מושגי קורצ’אק במרחב החינוכי הישראלי העכשווי. יום הולדת מושגי ליאנוש קורצ’אק. מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק...
Loading...