Select Page

מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק והחייאתם במאה ה-21

יום חמישי 22.7.21

11:00-13:15

חלק א

גרעיני ידע

ד״ר מלי נבו | אפרת דוידוב | ד״ר עידן רביב | ד״ר אביב לבנת

 

חלק ב

לחנוך את המושג, ממחשבה למעשה: מושגי קורצ’אק במרחב החינוכי הישראלי העכשווי

שיח של בוגרי תכנית אופקים

ד”ר אשר אלבו (מנחה) | יערה אפי הררי | יהונתן נחשוני | יוסי גנלץ

 

חלק ג

מרכבה

 

 

חברה | חינוך | יצירה

www.school-of-life.org

 

Loading...