Select Page

יצירתיות- ד״ר אביב לבנת

Aug 12, 2021 | 0 comments

יום הולדת מושגי ליאנוש קורצ’אק. מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק והחייאתם במאה ה-21. אירוע 22.7.21

Loading...