Select Page
טבע- ד״ר מלי נבו

טבע- ד״ר מלי נבו

טבע- ד״ר מלי נבו יום הולדת מושגי ליאנוש קורצ’אק. מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק והחייאתם במאה ה-21. אירוע...
אוטופיה- אפרת דוידוב

אוטופיה- אפרת דוידוב

אוטופיה- אפרת דוידוב יום הולדת מושגי ליאנוש קורצ’אק. מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק והחייאתם במאה ה-21. אירוע...
השתתפות- ד״ר עידן רביב

השתתפות- ד״ר עידן רביב

השתתפות- ד״ר עידן רביב יום הולדת מושגי ליאנוש קורצ’אק. מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק והחייאתם במאה ה-21. אירוע...
יצירתיות- ד״ר אביב לבנת

יצירתיות- ד״ר אביב לבנת

יצירתיות- ד״ר אביב לבנת יום הולדת מושגי ליאנוש קורצ’אק. מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק והחייאתם במאה ה-21. אירוע...
מבוא- ד”ר אשר אלבו

מבוא- ד”ר אשר אלבו

מבוא- ד”ר אשר אלבו לחנוך את המושג, ממחשבה למעשה: מושגי קורצ’אק במרחב החינוכי הישראלי העכשווי. יום הולדת מושגי ליאנוש קורצ’אק. מושגים מרכזיים בעולם המדעי, הפדגוגי והיצירתי של יאנוש קורצ’אק והחייאתם במאה ה-21. אירוע...
Loading...